Durf anders te denken!
     
 
 
 
   
 
 

Durf

Onderwijs en de onderwijsondersteunende processen zijn continu aan verandering onderhevig. Dit maakt kwaliteit leveren in tijden van bezuiniging een ware uitdaging.

Verschil in cultuur, verwachtingen en sturing tussen onderwijs en de ondersteunende diensten maakt kwaliteit leveren vaak ingewikkeld. Verwachtingen lopen daarbij snel uit elkaar. Resultaat daarvan is dat de gezochte oplossingen snel complex zijn, uitvoerige procesbeschrijvingen vereisen en complex in de uitvoering zijn.

Buronova helpt u de verwachtingen op elkaar af te stemmen en doet dit met simpele, praktisch uitvoerbare oplossingen, eenvoudige processen die een ieder kan begrijpen met als sleutel duidelijke communicatie.

Durf anders te denken! Wij dagen u daartoe graag uit!

 
 
 
Tel: 085 - 21 00 632 | info@buronova.nl
© Buronova